Emeline Michel - AKIKO Lyrics

Mizik sa gen plis pase 25 lane, men anpil moun pa konen poukisa A.K.I.K.O. Kisa AKIKO vle di?

Emeline Michel te konn mache chante anpil kote nan lemond. Yon fwa li ale chante nan peyi Japon, li rankontre yon Japonais ki ede li tradui mizik Kreyòl yo pou te ede lòt Japonais fanatik Emeline yo konprann mizik yo. Zanmi sa te rele AKIKO, depi lè sa li menm ak Emeline Michel vin 2 bon zanmi. Se sa ki enspire Emeline ekri bèl mizik sa ki make jenès anpil Haitien e ke anpil moun toujou renmen jis kounya.

“Emeline sings her songs all over the world. Once, in Japan, she met a wonderful translator, who helped the Japanese audiences understand Haitian Creole. The translator’s name was AKIKO. Emeline and Akiko became such good friends that Emeline wrote this song using Akiko’s name.”

E si m’ t’anvi chante lajwa
E si m’ t’anvi taye bannda
Rakonte yon bèl istwa
Nou tout t’a va mande yon lwa
Pou fè repouse tout pye bwa
Pou jwe lago kache lespwa

Ann chante: A.K.I.K.O, A.K.I.K.O

Menm si se vre nou betize
Pou n’, sa vle di nou p’ap sove
Pèsonn p’ap anpeche m’ reve
Reve yon bèl lòt redesann
Ranmase tout moun ki t’ap tann
Pou y’al fè yon bèl fèt ansann

Hanhan: A.K.I.K.O, A.K.I.K.O
Si tout moun, tout peyi
Nan lemond t’a va rive yon jou reyini
Tankou yon paradi
Nou t’a jwenn yon pawòl
On langaj, on mizik, on melodi
On ti mo, k’ fe maji
Anh anh, kenbe la

Fò n’ chante pou lavi miyò
Pou tout sa k’ap dòmi deyò
Pou tout sa k’ap viv andeyò
Pou yon jou kap yo ka chanje
Pou tout timoun kab jwenn manje
Pou n’ krusifye tout prejuje

[]

Si tout moun, tout peyi
Nan lemond t’a va rive yon jou reyini
Tankou yon paradi
Nou t’a jwenn yon pawòl
On langaj, on mizik, on melodi
On ti mo, k’ fe magi
Ouuuuuu, kenbe la

A.K.I.K.O, Fò n’ chante pou lavi miyò
A.K.I.K.O, A.K.I.K.O, Pou yon jou nou tout ka reyini
A.K.I.K.O, A.K.I.K.O, Nou ta jwenn yon melodi, yon ti kwen paradi
A.K.I.K.O, A.K.I.K.O, On ti mo ki fe maji
Si tout moun, tout peyi
Nan lemond t’a va rive yon jou reyini
Tankou yon paradi
Nou t’a jwenn yon pawòl
On langaj, on mizik, on melodi
On ti mo, k’ fe maji
Ha ha ha, Se sa

A.K.I.K.O, Annale, annale
A.K.I.K.O, Fò n’ chante pou lavi miyò
A.K.I.K.O, Antre non w la o o, antre non w la oo
Tout moun ansann, n’a prale
S’on menm pawòl, s’on w menm mizik
S’on lavironn otou du monde

Repete, A.K.I.K.O, repete, A.K.I.K.O
Repete, A.K.I.K.O, ouhhh A.K.I.K.O
Alissa, Keke, Joel, Vivi
Annale, pou nou ka chante lespwa,
pou nou ka chante lajwa.

Share / Patajel ...