Barikad Crew [Kanaval 2017] - Tann Jou Paw [Lyrics | Download]

—— Barikad Crew [Kanaval 2017] – Tann Jou Paw [Lyrics | Download]  ——

INTRO FHP
Tann!
Tann!
Tann jou pa’w la…BC!

CONDAGANA
Foli pouvwa fè moun chanje, bliye pwomès yo te konn fè
(Yon bann san konsyans)
Foli boujwa fè moun panse poul rich li dwe yon atoufè
(Yo pèdi bon sans)
Yon bout viza fè moun danse, ranpe devan anbasadè
(Sa se inyorans)
Foli sipèsta fè moun poste tout vye foto pou yo fè wè

(Sa se endesans)
[HOOK – KONDAGANA]
Fò w tann jou pa’w
Tann jou pa’w
M’ te tann jou pa’m
Tann jou pa’w
[BRITAL]
Gen yon jou Pouw pran plezi
Gen yon jou Pouw reflechi
Gen yon jou pouw soufri
Gen yon jou Pouw rejwi
Gen yon jou ou ka pèdi
Gen yon jou Pou w reyisi
Gen yon jou siw tonbe
Gen yon jou wap leve

[]

[IZOLAN]
Nan lavi pesòn moun pa gendwa dekouraje
Diyite’n se fyète’n, pinga nou jete’l poutèt manje
Menmlè bagay yo pa bon pinga nou fè figi’n fennen
Nou wè jodi n’ pa konn demen, nan figi nou se mete nen
Tankou mwen menm, te tann, m’ te tann jou pa’m nan
Fò’w tann fò w, fò’w tann jou paw la
Fò’w tann, pran pasyans
Fò’w tann, gen konfyans
W’ap jwenn delivrans

[HOOK – KONDAGANA]
Fò w tann jou pa’w
Tann jou pa’w
M’ te tann jou pa’m
Tann jou pa’w
[BRITAL]
Gen yon jou Pouw pran plezi
Gen yon jou Pouw reflechi
Gen yon jou pouw soufri
Gen yon jou Pouw rejwi
Gen yon jou ou ka pèdi
Gen yon jou Pou w reyisi
Gen yon jou siw tonbe
Gen yon jou wap leve

[BRICKS]
Sou wout ou ka bite, leve menm si w fatige
Pa rezon pou w mande kite se lè w ki poko rive
Paske pakou danje e mande anpil kalkil
M garanti w ou we vi sa menm pou “Ti Cangé” l pa fasil
Viv an frè ak pwochen’w, ret tann tou pa w
Se sak map jwe kwen, map tann jou pa m
Ti cheri ouvè kalandriye’w la prete mwen
Nan chache jou map pase, men si l mal tonbe map teke fren

[BRIDGE – FANTOM]
Si w tande yon bri kap vini
lè w gade ou sè bc wap santi tout san w tresayi
(Wap wè latè kap tranble Mayo kap leve)
Si ou wè yon foul kap vini
Kap rele anmwe men bc
W’ap anvi vin pran yon ti plezi
(W’ap wè men yo ki leve moun yo kap vole)

[]

[CONDAGANA]
Ayisyen aprann renmen peyi’n
Sispann pale li mal, pou lot nasyon pa ri n’
Fè’l reviv!
Nan tèt ansanm nap fè Ayiti reviv
Men nan la men nap fè Ayiti reviv
Ak ledikasyon nap fè Ayiti reviv
Ak lapwòpte nap fè Ayiti reviv

[FANTOM Animasyon]
BC dejwe’m (anmwe kot BC ap jwe m prale)
BC varye’m (anmwe kot BC ap ye la’m ye)
BC trete’m (anmwe chak ane li fèm danse)
Fè m wè men dwat anlè men goch anlè pran pozisyon Pou nou rele
(Men Grandou a)
Barikad la
(Se nou ki wa)
Nan peyi sa
(Vire mouchwa)
Vire’l konsa
(Souke tchatcha )
Mwen di se tcha
(Men grandou a)
Barikad la
(Se nou ki wa)
Nan peyi sa
(Vire mouchwa)
Vire’l konsa
(Souke tchatcha )
One more time!
BC dejwe’m (anmwe kot BC ap jwe m prale)
BC varye’m (anmwe kot BC ap ye la’m ye)
BC trete’m (anmwe chak ane li fèm danse)
Fè’m wè men dwat anlè men goch anlè!…

[2nd CHORUS]
Nou gen lontan nap ret tann
(Yon jou delivrans)
Nou gen lontan nap defann
(Fyète, endepandans)
Nou gen lontan nou depann
(De enkonpetans)
Jiskaprezan nou pa konprann
(Sa se inyorans)
Poun chanje peyi nou, fò’n pa kraze brize
Poun ranje peyi nou, fo’n alfabetize
Devlope peyi nou, montre’n sivilize
Nou gen ti peyi nou, an nou voye’l monte

[]

[BRITAL BREAK]
Siw santi ou fyè, souke drapo
Si’w santi chalè, retire mayo
BC mete’w anlè, li fèw awoyo
Leve de men’w anlè, pouw voyel monte pi wo

[BRITAL ANIMATION]
Kot sa’l ye la ou pa ka tann nan
Mwen konnen ou pa pwatann nan
Pa kache anba kabann nan
Defoule w nan mitan bann nan
Potoprens lan pa savann nan
Pa vin fè gagann nan bann nan
Lè w kanpe nan mitan janm nan
Fò w ka rete kanpe janm

[BRITAL BREAK+BRICKS]
O o o o o o o o o ooooooooooo
(Wiii, pa gen prese tande..aprann ret tann tande…tande…waaaa)

[BRITAL ANIMATION]
[BRITAL BREAK]

[]

[IZO ANIMATION] (
Tout moun se oyeah (Oyeah)
BC say oyeah (Oyeah)
Fè m tande’n oyeah (Oyeah)
Tout moun se oyeah!

Mwen te tann jou pa’m (2X)
Ou menm tann jou pa’w
pa gen pou prese, se tann pouw ret tann

[3rd CHORUS]
gade yo, mizè yo poukò yo
Gade yo, doulè yo poukò yo

[FANTOM+CHORUS] (2X)
Yo di T BC a geri malad…
(Non se pa manti, se verite l’geri malad)

[CONDAGANA OUTRO]

JERRY’S JOKE
Hey baby!
Tourne-toi et penche-toi…
Ne vas pas trop vite!

Share / Patajel ...