Popular in News

Si menm lonbraj ou ka trayi ou nan fè nwa...
Sa pa dwe etonew lè yon zanmi dezètew.


~