Vandredi 16 jen 2017
Pòtoprens, Ayiti
6è nan aswè.

Dwayen Blot, blo rèv tout moun ki vle antre nan inivèsite leta a.

“Il m’a regardé étendu sur le sol pendant longtemps… Et au moment où les deux autres camarades se sont déplacés, il a démarré son véhicule à vive allure en ma direction. Moi, j’ai cru qu’il allait s’arrêter devant moi. Il n’y avait aucune autre possibilité. Je suis resté et il m’a roulé dessus”, raconte GOURGUEDER .
“Le Nouvelliste Haiti”

Nan yon peyi n ap vote ti simòn, se nòmal pou direktè ministè edikasyon nasyonal ap fè estriptiz.
Nan yon peyi kote ti simòn ka oze di diplòm pa alamòd, se nòmal pou ledikasyon se lènmi piblik nimewo 1 yon gouvènman.[]
Nan yon peyi kote leta kanpe ak zam fann fwa pou anpeche tijèn jwenn chimen konesans, se nòmal pou sila ki brav yo revòlte.
Nan yon peyi kote pèdi tan chita sou ban lekòl se krim, se nòmal pou inivèsitè ap viktim anba machin dwayen.
Nan yon peyi kote bwat leta yo se bòdèl, se nòmal pou enstitisyon yo fèb sitou nan nivo akademik.
Nan yon peyi kote se bòdègèt ki enpòtan pase liv, se nòmal pou enkonpetans taye banda.
Nan yon peyi kote medya yo ap fè tchoul koriptè, se nòmal pou lopinyon piblik la tèt anba an degraba.
Nan yon peyi kote ti simòn ap di sanpidè parèy li yo kaka nan kanaval epi memm yo menm ankò ap bat bravo lakontantman, se nòmal pou sosyete a degrengole nan eta sa.[]
Nan yon peyi kote yon avadra ap salanbe fanm, pandan minis kondisyon fanm nan ap griyen dan li, se nòmal pou diyite fanm pa egziste ankò.
Nan yon peyi kote zafè kabrit pa zafè mouton, se nòmal pou yo fè dappiyanp sou nou jan yo vle.
Nan yon peyi kote entegrite pa egziste, se nòmal pou prezidan enkilpe ak minis evade fiskal dirije nou.
Nan yon peyi kote ki genyen modèl palmantè kowonpi sa yo, se nòmal pou dirije yo pa genyen okenn modèl.
Nan yon peyi kote se vant ki mennen tèt, se nòmal pou ti Lili pran 2 ke.
Nan yon peyi kote sila ki ta dwe gen limyè yo plis nan fènwè pase sila yo ki swadizan nan fènwè yo, se nòmal pou viktim pran plas bouwo.
Nan yon peyi kote nou pa vle tounen nan sous nou, nou nye kilti nou, se nòmal pou genyen tout ipokrizi sila yo.
Nan yon peyi ki pa gen konsyans, se nòmal pou moralite pa egziste.
Nan yon peyi kote valè pa enpòtan, se nòmal pou diyite pa egziste.
Nan yon peyi kote manti tounen godèt dlo, se nòmal pou anpil sitwayen zonbifye.
Nan yon peyi kote je lajistis pa bande, se nòmal pou enjistis dedouble.
Men tou, nan yon peyi kote lalwa pa respekte, li lojik pou tout moun aji andeyò lalwa.[]

Nan sans sa a, nou pa konprann kijan yon pakèt moun ap trete dwayen BLOT kriminèl, pandan nou konnen yon kriminèl se yon moun ki efase tout sa ki bare wout li nan nenpòt kondisyon, swa pou pwòp tèt pa li oubyen pou yon moun. Men nan ka BLOT a ki krabinen yon moun anba kawotchou machin li, pandan moun sa te gentan fè vyolans sou pwòp tèt pa li, lè li chwazi riske lavi li nan kouche atè plat nan espas pou machin sikile, donk moun sa te gentan inofansif. Ebyen, nou ta byen renmen konnen kijan zak sanginè sa rele? San bliye, li fè dwayen BLOT konfyans, poutan ki blo tout etik konsyans.
Se vre nou konnen defans se yon dwa sakre, men lè dwayen BLOT fè konnen, etidyan yo te sekestrel, nou ta renmen konnen kijan l fè te gen aksè pou li pran yon lòt kle, li ouvè pòt yon machin, li antre, li chita, li estat epi li demare ankò, li jwenn baryè a tou louvri, kote li menm jwenn tan pou li demare machin nan avèk entansyon pou li krabinen plizyè moun. Malgre lòt yo te gentan vole gagè, malerezman, gen youn podyab ki toujou pa kwè dwayen BLOT te ka aji nan nivo kanibal sa, men elas, nayivte l pwouvel dwayen BLOT, se kanibal la egzakteman. Sensèman, si se konsa yo sekestre moun, mwen tap di swa etidyan yo fou oubyen yo sou.
Anplis mouche BLOT di li pa te wè si etidyan an te atè a, otomatikman, mouche BLOT vle fè konnen lè yon moun ap kondwi kounya se anlè oubyen dèyè li gade. Nan sans sa a, viv Nèg brikè a paske vèsyon pa li a te pi byen fonde epi li pat krabinen moun ak machin, ni li pat boule moun ak brikè li a. (Peyi teyat), nou gen talan men domaj nou pa gen sal sinema.[]

Nou toujou tande y ap manipile lopinyon piblik la kont etidyan yo, nan lide pou fè kwè yo se chimè, bandi oubyen rat pa kaka. Nan sans sa a, etidyan dwe pote non an tout bon, pou yo sispann fè chowòf. Lè sa a, abse a ap pete kay vwazen an olye li pete lakay nou.
Paske nou konstate ak 2 nawè nou, pa gen okenn entèdiksyon depa ki pran kont mouche BLOT, epi laprès sanginè a fè nou pase pou bouwo nan plas viktim.
Anpil moun panse depi yo viktim Batay la fini, men GOURGUEDER montre nou yon lòt egzanp ki se toujou kwè nan batay pou dwa nou, pou valè nou respekte ak pou revandikasyon sosyal nou dwe pase. Sa vle di nan sans sa, nou dwe asire n nou pap viktim ankò.
Kreyòl pale, kreyòl konprann.

Kouraj!
Kenbe fèm!

Emmanuel Joseph Jr JEAN
Revòlte a.

Share / Patajel ...