fel ak tout kew

Klike pou vote pou mizik ou pi renmen sou album Klass la

FÈ’L AK TOUT KÈ’W
Music, Lyrics, & Arr. by Jean H. Richard (Richie)
(Ring!)
Alo! Kiyès sa?

Hello manman! Hello papa!
Yèreswa m te fè on ti rive nan Klass la!
Yo tèlman gou, yo chifonnen m ak konpa!
M tèlman sou mwen pa menm ka ekri lèt la!
(Repeat/Repete)

Men nou ankò wi!

♫ ♪ Klass retounen ankò, men fwa sa n vin pi fò
Nou di mèsi ak tout fanatik yo pou sipò
Medya yo ki dakò, sa fè n fè plis efò
Mizik nou apresye nan palè kou koridò ♪ ♫

Tout sa w fè nan lavi (hihihi)
Mwen konseye w (konseye w)
Fè l ak tout kè ou (ak tout kè ou)
Kwè nan sa wap sèvi (hihihi)
Fò w sakrifye w (sakrifye w)
Epi tann lè ou! Ayayayaye!
Nou bat night nou travay du
Se tou nòmal jounen jodi pou n rekòlte fwi
Nou son egzanp konkrè pou sila yo ki vle pran wout siksè

♫ ♪ Klass retounen ankò, men fwa sa n vin pi fò
Nou di mèsi ak tout fanatik yo pou sipò
Medya yo ki dakò, sa fè n fè plis efò
Mizik nou apresye nan palè kou koridò ♪ ♫

Ou konn poukisa?
Paske n ka fè l! Nou ka fè l!
Nou konn fè l! Nou konn fè l!
Et n vle fè l! Ebyen kite n fè l non!

Woy! Yaya fly!
Nou kraze kay la!
Men konpa!
Dread Shoodley! Nan moman m pap swiv kadav!
Alevwa pou sèkèy!
Woyyy!

Woy! Woy! Woy! Woy! Woy! Woy! Woy! Woy!
Hi hi hi hi! Ha ha ha ha! Se konsa n depoze konpa!

Yaya flay!
Nou kraze kay la!
Men konpa!
Enso Larose! Nan moman m pap swiv kadav!
Alevwa pou sèkèy!
Hahahahaha! Whooo! Koumanman manman!

Woy! Woy! Woy! Woy! Woy! Woy! Woy! Woy!
Hi hi hi hi! Ha ha ha ha! Se konsa!
Tout sa w fè nan lavi, ou dwe fè l a san pou san (Sòf mechanste)
Panzanmpan! (Bondye ap gade)
Uh huh!
Pou nou te rive la, nou endose tout nanm nou (Se konsa n ye)
Panzanmpan! (Pa negosye)
Atansyon!

Ay! Wap betize! Fè l ak tout kè w!
Di si wap edike! Ak tout kè w!
Si wap preche! Fè l ak tout kè w!
Wi nan tout sa wap fè! Ak tout kè w!
Sipòte madanm ou! Fè l ak tout kè w!
Cheri pran swen mari w! Ak tout kè w!
Lè wap fè lanmou! Woy!
Si wap fè l pa fè l a demi!
Tout sa w fè nan lavi, ou dwe fè l a san pou san (Sòf mechanste)
Panzanmpan! (Bondye ap gade)
Uh huh!
Lè Klass ap depoze, nou fè li ak tout kè nou! (Se konsa n ye)
Panzanmpan! (Pa negosye)
Let’s go!

Aye! Si wap etidye! Fè l ak tout kè w!
Di si wap edike! Ak tout kè w!
Pastè fòk ou preche! Fè l ak tout kè w!
Kèlkeswa sa wap fè a! Ak tout kè w!
Politisyen! Fè l ak tout kè w!
Lè wap pran angajman! Ak tout kè w!
Francisco yo fèk bwè kou a tande!
Nan moman sa se KLASS ki djaz planet la!
Junior Port-de-Paix! Ak tout kè w!

Djaz sa pa gen manti! Non!
Se san diskisyon! Aight!
Si w kwè m manti, mande fanatik!
Se tan pa n!
Se lè pa n!
Moman pa n!
Se sa k fè w pa ka kenbe n!

Pozo! Bale yo! Woy!

Anmweyyy! Men konpa!
Wo ou wo! Egri yo sezi wè n pa poukont nou!
Wo ou wo! Fanatik yo n gen fòs yok kenbe nou!
Wo ou wo! Bondye nan syèl jire l pap lage nou!
Wo ou wo! Ki ki ki ki kitel mache!
Woy!

Richie! Aya man!
Jwèt pou ou!

Tan pou m fè back! M pito peye pouse m!
Olye mwen fè back! Mwen pito peye pouse m!
Gen bagay ou pa aprann! Lè w granmoun!
Tankou file fanm! Lè w granmoun!
Monte bisiklèt! Lè w granmoun!
Souse dwèt!

Tan pou m fè back! M pito peye pouse m!
Olye mwen fè back! Mwen pito peye pouse m!
Gen bagay ou pa aprann! Lè w granmoun!
Tankou file fanm! Lè w granmoun!
Monte bisiklèt! Lè w granmoun!
Epi souse dwèt! Rekomanse!
Djaz sa pa gen manti! Ditou!
Se san diskisyon! Di non wi!
Si w kwè m manti, mande fanatik!
Se tan pa n!
Se lè pa n!
Moman pa n!
Se sa k fè w pa ka kenbe n!

Pozo! Bale yo!
Woy! Anmweyyyy!
Ti medam pran selfie nan djaz la!
Ti Yves Leroi!

Share / Patajel ...