Nan yon legliz ki gen plis ke 1500 moun ki ap priye, adoration an danble, anpil priy è, anpil louanj tout frè e sè men anlè ap glorifye.

Konsa gen yon bandi ki rantre nan legliz la, li tire yon katouch anlè bow…

Silans total kapital nan legliz la

Bandi a di: si gen yon moun la ki prè pou mouri pou Jezi, rete chita.

Sa’w tande a gen moun ki gentan pete pòt kouri, gen sa ki vole nan fenèt, gen sa ki lage kò yo anba. Pa menm gen 20 moun ki rete chita nan legliz la.

Epi bandi a gade pastè a li dil: ou mèt kontinye priyè a wi, mwen mete tout ipokrit yo deyò pou ou.    Amen!!!

 

 

 

Share / Patajel ...