Patrice Dumont, seul contre 28 sénateurs

Ayisyen, entènòt tout laj, tout kondisyon

Kanpay #PetroCaribeChallenge #KoteKòbPetwoKaribe a dwe kontinye ak plis fòs toujou. N ap chèche kat (4) avantaj:
– zak dechèpiyay petrocaribe se yon jouman egare yo voye sou nou, fòk nou montre yo nou entèlijan;
– n ap remonte prestij nou;
– n ap fè yon gwo pa nan lit kont koripsyon;
– lajan n ap repran nan men vòlò yo ap on remèd pou ekonomi peyi nou an.

Zafè PetroCaribe Ayiti a se pi gwo dechèpiyay Leta ki fèt nan tan modèn lan.
Tande : nan ti Ayiti cheri nou an, yo vòlè twa milya – ui-san-milyon dola ameriken (3.8 milya); Brezil ki ranmase kat-san-swasantkat milya dola (464.000.000.000) pou kès Leta chak ane kòm pi piti, anplis li gen uityèm (8tyèm) pi gwo konpayi nan mond lan, Petrobras, ki peze sankat milya – katreven-en milyon (104.81 milya) dola ameriken, se ladann yo vòlè « sèlman » kat milya (4 000.000.000) dola ameriken.
Kidonk, nou gen twa-milya-uisan-milyon (3.800.000.000) rezon pou nou montre, pou nou bay tout bagay, tout moun presyon. Malgre moun ap depale, ap fè kòmsi PetroCaribe a se pa anyen, mwen menm, mwen wè, mwen konnen tèt koupab yo ak konplis yo cho kou yon vè lanp. Malgre moun k ap pale pawòl siwo pou fè nou dòmi, malgre moun ki vle fè konprann tout moun reskonsab malè peyi a, sila yo ki te konn pran defans politisyen, fonksyonè ak biznismann yo sispèk ki vòlè lajan an, san nou pa ka di yo konplis, rekonèt nou gen rezon rele anmweyyy, fout remèt nou lajan nou. Gras a detèminasyon anpil nan nou, politisyen tankou senp sitwayen, gwo biznismann, ti biznismann ki pa t nan krim lan, nou jwenn twonpèt pou kraze mi Jeriko PetroCaribe a.

Nan ti koze alawonbadè n ap fè la a, li pa t ap bon pou m pa pale de kote m ap travay la : Sena Repiblik la. Eben, mwen kontan fè nou konnen kòlèg senatè m yo suiv Fesbouk, Enstagram ak Twitè. Yo pa avèg, yo pa soud. Detanzantan yo fè referans a sa k ap di sou rezo yo, epi mwen wè lide yo ak konpòtman yo ale nan sans rezo yo tou. Apa chèf Leta a tou, Jovenel Moïse, ki te wòklò sou kesyon PetroCaribe a, mande Premye minis nome a, Jean Henry Céant, fè fas kare ak kesyon an ! Se yon viktwa pou nou tout : li pa pi piti ni se pa dènye viktwa nou genyen pou n pòte nan zafè PetroCaribe sa a.
Nou se sosyete sivil la. Nou enfliyanse politisyen yo. Annouwè ! Politisyen onèt men ki kapon yo, sa ki onèt ki gen kouray men ki detanzantan degrenngòch yo, sila ki kowonpi nan bay lajan Leta, oubyen move lajan pou zòt ki nan Leta ba yo avantay, menm jan sila k ap resevwa lajan pou fè Leta fè defisi, y ap mete ajenou devan aksyon n ap mennen yo. Noumenm politisyen yo, kidonk mwen menm tou, nou fèb kou pay devan pèp souvren ki vle byen pou tèt li. Noumenm, entènòt, noumenm k ap rele nan tout radyo pou n defann peyi nou, noumenm k ap soufri, nou se grenn sab anba dlo lanmè, nou se miltitid. Nou se Ayiti. Pale san rete, aji, pran beton an, kouray nou ak lafwa nou nan byen pou peyi nou ap pèmèt nou vale teren anfas vòlè odasye epi sinik PetwoKaribe yo.

Sa pa gen anpil jou depi m okouran ekzistans #PetroCaribeChallenge #KoteKòbPetwoKaribe a. Mouvman an gen avni. Fòk nou anraje nan batay pou peyi nou retounen doubout. Se misyon plizyè jenerasyon melanje. Nou pa gen dwa fè bèk atè.

Patrice Dumont
Senatè peyi a

_____________________________________________________

Haïtiens, internautes de tous âges et de toutes conditions

La campagne #PetroCaribechallenge #KoteKòbPetroCaribea doit s’intensifier. L’enjeu est quadruple :
– réaffirmer notre intelligence collective insultée
– revigorer notre prestige
– réaliser notre premier grand pas dans la lutte contre la corruption
– et, avec l’argent récupéré, perfuser notre économie exsangue.

L’Affaire PetroCaribe Haïti est le plus vaste crime financier des temps modernes. Voyez : on vole 3.8 milliards de dollars de notre petite économie, supérieur à notre budget annuel ; Brésil, 464 milliards de recettes publiques, Petrobras 104.81 milliards de chiffre d’affaires, 8e plus grande entreprise du monde, 4 milliards de dollars « seulement » volés.
Vous avez donc 3.8 milliards de raisons de vous indigner et de mettre la pression sur tout et sur tous pour que justice soit faite. Je peux vous dire que malgré les dénégations, les faire semblant d’indifférence, je le vois, je le sais, les coupables et complices sont inquiets. Malgré les questionnements spécieux, les tendances à la généralisation, les défenseurs de la mauvaise cause (sans être forcément complices) reconnaissent la justesse des réclamations. Vous êtes en train de renverser des murs que l’on croyait inexpugnables.

Pour parler précisément de mon lieu de travail, le Sénat de la République, sachez que mes collègues sénateurs sont sensibles à ce qui se dit sur Facebook, Instagram et Twitter. Ils ne sont ni sourds ni aveugles. Vous influencez leurs paroles et leurs actions. Que le Président de la République, Jovenel Moïse, jusqu’alors fermé sur la question, ait expressément instruit son Premier ministre nommé, Jean Henry Céant, de s’attaquer à l’Affaire PetroCaribe, n’est pas la moindre ni la dernière des victoires que vous aurez à remporter dans ce dossier.
Vous êtes la société civile. Vous pesez sur nous les politiques. Allez-y, les politiciens honnêtes mais peureux, les honnêtes et courageux mais maladroits, les corrompus causés ou subits, ils s’agenouilleront sous l’effet de votre pression. Nous sommes tous, les politiciens, vulnérables face au poids de la multitude vertueuse. Vous êtes cette multitude. Vous êtes Haïti. Parlez, agissez, prenez le béton, soyez courageux et enthousiastes dans votre expression patriotiquement vertueuse face aux voleurs audacieux et cyniques de PetroCaribe.

Le #PetroCaribeChallenge #KoteKòbPetwokaribe dont je viens d’entendre parler a de l’avenir. Soyez déterminés dans cette quête de rédemption de la nation haïtienne. C’est une mission intergénérationnelle. Ne faillissez point.

Patrice Dumont
Sénateur de la République

Share / Patajel ...