Dener Ceide & Emeline Michel at the White House - Mesi Bondye
Dener Ceide & Emeline Michel at the White House

Mesi Bondye, gadé kijan lamizè fini pou nou
Mèsi Bondye, gadé tou sa lanati poté pou nou

Mèsi Bondyé, gadé tou sa lanati poté pou nou
Mesi Bondyé, gadé kouman lamizè fini pou nou

Lapli mouyém, soley seche mwen
Moun ki granmoun yo p’ralé manjé

An nou dansé congo, an nou dansé Pétro
Papa Bondyé ki nan syèl, mizè ya fini pou nou

Mizè ya fini pou nou
Mizè ya fini pou nou
Mizè ya fini pou nou

Mizè ya fini pou nou
Mizè ya fini pou nou
Mizè ya fini pou nou

Mesi Bondyé, gadé kijan lamizè fini pou nou
Mèsi Bondyé, gadé kijan lanati sove pitit li ohhhhh

Lapli tonbé, mayi pousé
Tout timoun ki grangou pralé manjé

An nou dansé congo, an nou dansé Pétro
Papa Bondyé ki nan syèl, lamizè fini pou nou

Mizè ya fini pou nou
Mizè ya fini pou nou
Mizè ya fini pou nou
Mizè ya fini pou nou

Mèsi Bondyé

Share / Patajel ...