Pap Negosye’w – Harmonik *Lyrcis & Video*

Pap negosye w,
Mwen pap negosye ou dodou
Menm si w ale, m ap vin chèche w kanmèm

Sa fè de zan depi mwen damou
Malgre tout sa mwen fè
Pou m pa aji tankou moun fou
Mwen konnen byen w ap obsève m
Ou tande bri kouri sou mwen tout kote
Pawòl moun di fè w ap make m
Se sa k fè ou mete m nan penitans

Mwen pa vle w fè m peye
Mwen pa bezwen peye
Pa vle peye pou feblès mwen
Se lanmou (3x)
Mwen pa vle w fè m peye
Mwen pa bezwen peye
Pou yon kado Bondye mete nan kè m
Se lanmou (3x)

Men aprezan mwen deside montre w yon lòt moun
Yon lòt aspè de mwen
Cheri pa dezekilibre m
Lem ekri w ou pa pran mil lan pou reponn
Ou wè vilnerabilite m
M ap tann ou vin wete m nan penitans mwen

Mwen pa vle w fè m peye
Mwen pa bezwen peye
Pa vle peye pou feblès mwen
Se lanmou (3x)
Mwen pa vle w fè m peye
Mwen pa bezwen peye
Pou yon kado Bondye mete nan kè m
Se lanmou (3x)

Pap negosye w
Mwen pap negosye ou doudou
Menm si w ale, m ap vin chèche w kanmèm
Pap negosye w
Mwen pap negosye ou doudou
Menm si w ale

O ou wo
Mwen toujou mande kijan ou ye
O o, o o
Wo ou pa mande m kòman mwen ye
O o, o o
Mwen toujou mande kijan ou ye
O o, o o
Ou pa mande m kòman m ye
O o, o o

Si w pa ni vi m, pou mwen se pi gwo krim
– nan vi mwen
Yon krim ki ka paralize m
M ap gad telefòn nan m pa wè w ekri m
– ekri mwen
Mwen konnen w gen pawòl pou di m
Li fè m mal jan m tande moun ap dekri
– lavi mwen
Doudou mwen pape jwe viktim
Sou entènèt la se pa de kout plim
– sou do mwen
Poutan w konnen mwen plis ke tout zòt k ap pale yo

Ou fè m wè gen lanmou toujou
Ou fè m wè gen lanmou

Si w pa ni vi m, pou mwen se pi gwo krim
– nan vi mwen
Yon krim ki ka paralize m
M ap gad telefòn nan m pa wè w ekri m
– ekri mwen
Mwen konnen w gen pawòl pou di m
Li fè m mal jan m tande moun ap dekri
– lavi mwen
Doudou mwen pape jwe viktim
Sou entènèt la se pa de kout plim
– sou do mwen
Poutan w konnen mwen plis ke tout zòt k ap pale yo

O ou wo
Mwen toujou mande kijan ou ye
O o, o o
Wo ou pa mande m kòman mwen ye
O o, o o
Mwen toujou mande kijan ou ye
O o, o o
O ou pa mande m kòman m ye

Share / Patajel ...