Chak fwa l wè m
Nan rega l
M te konn wè rayisman l pou mwen
Se pa moun m te konn janm di bonjou
Poutan m pat maledvé non
Men Madanm sa,san l pat pou mwen
Mwen anko pi!
Lè w wè m a bout pantalon menm
Twazé jete m
Twazé ranmasé m!
Nan Legliz li te maché
Yo te pran l pou Madan Jezi
Paske l te gen mwayen
An plis li te toujou gen yon temwayaj
Kote satan voye atake l
Li triyonfé!
Lè m gen 14zan m desidé antre Legliz
Malerezman sete menm Legliz avel
M pasé tray anba madanm sa
Si Legliz tèminé
Manman m wè m poko vini
Lè m vini li wouchi m a baton
Paske gen yon dam misyonè kite gentan pase dil,li wèm rete nan bank zanmi monden!
Poutan sete a menm timoun Legliz la m te rete ap fè epav
Aprè yon 24 desanm
Map chwazi kite Legliz la nèt
Mwen chita sou yon tèt mi aprè Legliz
Nou nenpot 5 ou 6 ap trip
Pale…aprè ma l lakay mwen
Nan demen 25 pandan map domi
Baton leve m
Baton kouché m
Le m resi pran souf map mandé poukisa?
Manman m dim Epa madan untel dil
Yèswa m pasé nwit la sou yon tèt mi bo lakay li a,ap fè lanmou a yon ti nonm?
Sezisman manké touyé l
Pou chema l wè m ap trasé?
Marenn mwen gentan vini a zé
Pou l eseye,si tifi m pat tou volé alé jou 24 sa!
Mwen telman sezi
Mwen te anvi al devan lakay li pou m dil betiz
E pa janm al Legliz la anko!
Mwen te pè yon lot baton
M jis rete se wè yo wè m pa al Legliz anko!
Bagay ki rele bout pantalon
Bout jupe
Mwen te plis pa vin negosye sa
Men m sa m te bay,m tal repran
E pa gen moun kite ka chanje m sou desizyon m.
Se atò madanm sa vin pa vle wè m!
Men kounya m pat gen anyen a pèd
M majè epi m vin pi radi!
Jou Madanm sa te resi marye youn nan medam pafèt a jup long li yo
Jenn fi nan zone nan pat ka viv
Se komsi se Jezi kite vini sou Latè
Se sèl madanm sa a fanmi l li te pran al nan syèl!
Telman li te fè gran gozyé!
Maryaj la pa diré 6 mwa!
Koz
Tifi l sa telman te ti bouzin siptil
Manman l nan veye pou l fè manti sou pitit fi moun nan zone nan
Pat gen tan pou l remaké ti vis kaché pitit pa l!
Maryaj sa te bèl pase sa m pa konnen
Manje,kado,fè kenken
Poutan mesye marye al kenbe ti manzè nan yon hotel a pwop parenn maryaj la,ki te patron manzè!
Si resepsyon hotel la pat mande misye poul kite zam li,paske l sete yon Polisye
Manzè tap dèd!
Tansyon pran manman l
Li pase konbyen tan lopital!
Li vin chanje atitud li aprè skandal sa
Paske sa pat ka rete a 8klo!
Jis pou m diw zanmi m
Lè w wè yon moun gen yon tanperaman ki pa fè w plezi,palé avè l si w gen konprann pase l
Priyé pou l chanjé si w konn Priyé
Pa gade l tankou yon ka pèdi
Oumenm ki gen pitit fi
Lè w wè yon pitit vwazin ki vle derayé pale avèl,pa kreye pawol sou li,pa vèni do l
Paske sa ki repinyé w kay vwazine nan
Konn ap someyé anndan and kay ou!
(Sheila Gaspard)

Share / Patajel ...