509 Zone ap celebre 5000 like sou facebook pandan semaine sa. Pou remesye tout fanatik nou yo pou sipo yo nou deside fe yon bagay special.

Nou ap bay prim a tout fanatik ki gen anpil zanmi ki renmen page 509 Zone nan sou facebook:

100 zanmi = $5 US
200 zanmi = $10 US
300 zanmi = $15 US
400 zanmi = $20 US
500 zanmi = $30 US

Men koman pou ou cheke konbyen zanmi ou gen ki renmen page la deja:
1- Ale sou facebook cheche 509 ZONE
2- Tape sou li lew wel
3- Li ta dwe paret konsa:
la li montre ke moun sa gen 35 zanmi.
piyay foto2

 

Kondisyon yo senp: Pou ou jwenn prim nan fok chif la egal oubyen plis ke sa nou mande a. Nou ka change regleman sa yo nenpot kile. Si ou ap viv Haiti nou prefere mete minit pou ou, si w’ap viv lot kote nou gen diferan fason pou jwenn prim yo.

Kontinye invite zanmiw epi partage page la avek yo pou grandi chans ou pou genyen prim yo.

 

Share / Patajel ...