BIC – 5 ti pen, 2 ti pwason, 21 pinèz (Mirak k ap fèt) [Kanaval 2019] LYRICS

0
 

BIC kanaval 2019 Pawol / Lyrics

5 Ti pen, 2 Ti pwason, 21 Pinèz
(Mirak k ap fèt)

Ki nasyon sou latè ki pi renmen Jezi ?

– Ayisyen pi renmen Jezi

A wi se pa manti, nou bay Gòd la respè

Ki nasyon nan mond sa a ki pi sèvi Jezi ?

– Ayisyen pi sèvi Jezi

Men nan koze fè mirak ayisyen depase Jezi

Sèvitè 2 men anlè

Hey ! 5 ti pen 2 ti pwason, 21 grenn pinèz, ane

sa a Tizon dife a kanpe an bon lame selès

Nan kanaval la mirak k ap fèt

E di m vin di w Mirak k ap fèt

Jezi te fè 40 jou 40 nuit san manje

Gen Ayisyen jouk yo mouri yo pa janm manje

Jezi te fè yon moun ki avèg wè

Gen politisyen ki fè prèske tout ayisyen avèg

Gade ! Jezi fè dlo tounen diven yon sèl fwa

Ayisyen nou fè tout vi n n ap fè dlo tounen bè

– G on w mirak k ap opere g on w mirak k ap opere E di m vi n di w ! Jezi

kraze on ti mache noumenm nou kraze tout on peyi. Sa n wè nan sa?

– G on w mirak k ap opere g on w mirak k ap opere – Mirak O opere ooo
!

– Mirak O opere oooo!

– Opere mirak, mirak opere ooo! (2 fwa)

Nan ti moso konsèy SPEC pote pou nou

Tout moun nan asanble a dwe fè tès VIH alo !

Pou jan dola a ap toufounen goud la ayayay !

Pou jan goud la ap rakle la a

Goud la bezwen on mirak spesyal

– Fè yon mirak nan lavi mwen

– Fè yon mirak pou peyi mwen

– Fè yon mirak tou nèf pou ayti seyè ! (2 fwa)

Nou pa janm jwenn ti bourik ki te mennen Jezi jerizalèm depi apre fèt ramo a

Men gen yon nonm ki jwenn chwal Desalin nan papa

– Gon w mirak k ap opere, g on w mirak k ap opere Jezi disaparèt on demon k al tonbe sou on kochon

Ayisyen disparèt yon lajan, pèsonn pa konn kote l tonbe

– Gon w mirak ap opere, g on w mirak k ap opere

Gade ! Gade ! Gade ! Kounya a souke pòch ou

Souke bous ou, souke valiz ou, souke kanè bank ou Nou

pral pase fè lakòlèt la , ou pral peye pou yon miraaak !

Kiyès ki di levanjil la te gratis evreeee !!

mirak O ! opere ooo!

Opere mirak, mirak opere ooo!

Opere mirak, mirak opere ooo!

Opere mirak, mirak opere ooo!

Opere mirak, mirak opere ooo!

Opere mirak, mirak opere ooo!

Yès ! Sèvitè pa fè erè sa a se pa yon kanaval

Se yon kwazad pou n delivre ayiti anba grif djab yo

Se nan dezè a nou ye, kanaran n ap chache

Se nan dezè a nou ye, kanaran n ap chache

Se nan dezè a nou ye, kanaran n ap chache

Se nan dezè a nou ye, kanaran

N ap tekelawe tekelawe n ap tekelawe tekelawe selès

N ap tekelawe tekelawe n ap tekelawe tekelawe selès

Ay ay… emèn !!! Lod ! Heehehee !! Hmmm ! Pllllll ! Nay nayt nayt ! Nayt!
Bibibibi ! Bibibibi !

Ou malad, priye ! Ou bezwen medikaman, ale nan Stepha Pharma

Lòm nevipa sèlman de pen, men fè w ka pase nan Potiwa pou yon bon pizza san leven

Ladous elans kiekspòta ladous montekòmsa desannkòmsa
Debakmiwagohennchipiz !

Nou pale yo pa tande, nou kriye yo pa tande, nou priye yo pa tande

Kounya a se moman pou n rale zam selès la desann

E zam sa a li pa nan patipri, kote l tonbe l tonbe

Pou palemantè k pa vle tande verite yo lesandejezi biw dejezi biw

Pou polisye yo k pa gen sekirite lesandejezi bi w dejezi biww

Ayisyen k ap pase mizè nan DGI yo lesandejezi biwww dejezi biwww

Pou sèvitè k ap vòlè kòb lakolèt yo lesandejezi biww dejezi biwww

Mèsi a Rev cinema ki bay yon anvlòp espesyal

Mèsi a Le Bistro Midoré ki bay yon pla cho nan chak sèvis

Mèsi a Boutik Tzon dife ki ba nou chak yon chandesperans

Mèsi a OD Peint Group Construction ki pentire legliz la

Legliz la pa gen èd misyon entènasyonal men sèl lèplijis seron sove..