BIC – Ayiti sou wout li PA dwe ye [Video-Kanaval 2018]

0
 

Tiroro:
M te nan pote kòd, fòm chante sou kanaval sa a wi !

Podo podo popop! Podo podo! popop ! Podo podo !!

Èske se mwen k pa tèm, oubyen ge 2 tèm ane sa a dim !!

BIC:
tale Tiroro ! banm fè kèk remèsiman !

Mèsi pou tisourit yo
ki anpeche m dòmi yo

Majistra yo mèsi

Pou timoun ki gen dwa
achte alkòl ak sigarèt yo

Palemantè mèsi

Kenedi bal pèpè k ap touye
koutirye nou yo

Defans nasyonal mèsi

Sòs pye poul, zèl kodenn
sou tèt diri plastik yo

Pwodiksyon nasyonal mèsi !

KÈ:

Nou fatige fè lepandjè

Pou leta ba nou yon pyès idantite

Nou fatige pase mizè

Nan fatra pou nou bay pitit nou manje

Nou fatige fè lepandjè

Pou leta ba nou yon pyès idantite

Nou fatige pase mizè

Nan fatra pou nou bay pitit nou manje

BIC: Èske sa se ayiti jan l dwe ye ?

NON !

Èske se sa l ta dwe ye?

NON!

Èske sa se ayiti jan l dwe ye ?

NON ! NON ! NON

Banm ti gain again
!NON

Èske sa se ayiti jan l dwe ye ?

NON !

Èske se sa l ta dwe ye?

NON!

Èske sa se ayiti jan l dwe ye ?

NON ! NON ! NON !NON ! NON !

CINTHIA:

Pou tout lekòl peyi a
ki fin tounen bodèl yo

Edikasyon mèsi !

Nayklèb nan peyi a
ki fin tounen makrèl yo

Ayiti cheri mèsi !

Pou chak grenn Ayisyen
k ap ret tann TPS yo

Pèldèzanti mèsi!

Emisyon 80 pou 100 atis etranje yo

CONATEL mèsi !

BIC: Èske sa se ayiti jan l dwe ye ?

NON !

Èske se sa l ta dwe ye?

NON!

Èske sa se ayiti jan l dwe ye ?

Klip Studio Master luck beat la !

KÈ: Yon polisye tonbe

pandan l ap sèvi peyi l

Grapday yo t ap bali a

Fanmi li pa ka jwi l

Pwofesè ki fòme palmantè yo
nan mizè

Majorite atis ayisyen
se BETIZÈ !!!!!!!

Ooooooooo !!!!

BIC: Nou betizè vre ! Nou betizè vre !

Atis Ayisyen nou se betizè vre !

Olye nou egzije leta
pou vote lwa pou nou

M tande n nan ‘Beef’

Ane a m vin fè bwa pou nou

Nou betizè vre ! Nou betizè vre !

Atis Ayisyen nou se betizè vre !

Pou ki nou pa Mennen
on batay nan paleman an

Pou yo rekonèt atis
nòmalman

NO w !!!!!

KÈ : Nou betizè vre ! Nou betizè vre !

Atis Ayisyen nou se betizè vre !

Olye nou egzije leta
pou vote lwa pou nou

M tande n nan ‘Beef’

Ane a m vin fè bwa pou nou

Tiroro: Ok ban m mikwo tou

Tiroro & BIC :

Pouki on chantè prezidan

pat di anyen pou nou tou

Pouki leta toujou danse mizik atis yo

Men li pa janm fè anyen pou atis yo

k a viv de èv yo

Tiroro: oooooo ! m byen pase !!!

This is MC Tiroro

M sou trak la

Aaaaaaaaa !

BIC:
N ap touche an goud
depanse an US

Nou fatige ! nou fatige !

Sentaniz ap bourike
chantoutou ap kale wès

Nou fatige! Nou fatige ! nou fatige!

Sou lisans mwen se foto
depi lè m te timoun

Nou fatige ! nou fatige !

Sa a son w siy ki di Ayiti
p ap janm granmoun

Nou fatige ! nou fatige! Nou fatige !

Banm koral mwen !

KÈ: Nou fatige fè lepandjè

Pou leta ba nou yon pyès idantite

Nou fatige pase mizè

Nan fatra pou nou bay pitit nou manje

Nou fatige fè lepandjè

Pou leta ba nou yon pyès idantite

Nou fatige pase mizè

Nan fatra pou nou bay pitit nou manje

BIC:

Èske sa se ayiti jan l dwe ye ?

NON !

Èske se sa l ta dwe ye?

NON!

Èske sa se ayiti jan l dwe ye ?

NON ! NON ! NON

Banm ti gain again !NON

Èske sa se ayiti jan l dwe ye ?

NON !

Èske se sa l ta dwe ye?

NON!

Èske sa se ayiti jan l dwe ye ?

NON ! NON ! NON !NON ! NON !

BIC : E malgre tout sa w tande a

Mwen anvi ret nan peyi m mwen mwenmenm !

ODEPEINT groupe construction pi rèd

RÈV Cinema !

SECRET DE LA VIE !!

Anverite m anvi ret nan peyi m

Mouche leta kite m nan peyi mwen

Anverite m anvi ret nan peyi m

Pa pouse m pa pouse m pa pouse m!!

Tiroro: se la m vle rete

Se la m atis

Pa manyen m

apa w ap vin pouse m

Atansyon wi mouche leta

BIC: Mèsi mouche leta

Paske ou oblije konprann ke m son w jenn gason

Ki renmen peyi m

Anpitou mouche leta !

Sispann banm doum gaz pouse do m

Pou fòse m kite peyi m

Lè na bay chak Ayisyen dwa pou yo viv

Se lè a na gen on Ayiti jan l dwe ye.