Friday, July 10, 2020

Kowona viris pa yon jwèt, pèp Ayisyen fè anpil atansyon, koute otorite yo. Mete kach ne, lave men nou, proteje tèt nou, fanmi nou ak zanmi nou.

Prekosyon pa kapon

COVID-19 Global Statistics

12,547,823
Confirmés
Updated on July 10, 2020 4:55 pm
7,102,307
Rétablis
Updated on July 10, 2020 4:55 pm
560,313
Morts
Updated on July 10, 2020 4:55 pm

Istwa Ti Soufri (Map li ak Ke Kontan)

Must Read

Biographie de Blondedy Ferdinand

Blondedy Ferdinand n’avait que 16 ans en 2003 lorsqu’elle a eu du succès dans son premier rôle important à...

Le New York Times a tout dit sur Martelly, la corruption, la drogue, les crimes, Evinx Daniel, Laurent Lamothe, Kiko, Saint Remy, Calixte Valentin...

Dans un article à la Tout Haïti que les medias traditionnels en Haïti n’oseraient pas publier, le plus important...

Les ancêtres de TRUMP en Haïti … une histoire peu connue!!!

Le nom de l'arrière-grand-père de Donald Trump était Johannes Drumpft, né en Allemagne le 26 Mars 1789. Les Allemands...

URGENT : « Troisième guerre mondiale » : l’Iran a fait décoller des avions de chasse F-14

RÉDACTION INTERNATIONALE. (WWW.ZONE509.COM)-La perspective d’une troisième guerre mondiale se précise de plus en plus dans le moyen...

Les prophéties confiées à Duvalier au moment de son départ en 1986 par les 7 hougans:

Les prophéties confiées à Duvalier le 16 Janvier 1986 au Palais National n’ont jamais été divulguées. Aujourd’hui il importe de...
Mr509http://509zone.com
For everything Haitian: Music, Videos, Lyrics for all Haitian songs, Sports, Cuisine, Culture, Tourist, History, Events and more. Haiti 509

istwa ti soufri

Ti-soufri pat gen ni manman ni papa, tou de te mouri li te oblije al viv kay marenn li.
Malgre li te tou piti, li al nan dlo jis nan sous, al nan raje chache bwa pou limen dife, kwit
manje, tout kòmisyon se li ki te konn al fè yo.Marenn nan te fèl fè tout bagay, epi se
yon tikal manje li ba li, tout soufrans ak fatig sa yo, tifi te sipote yo san plenyen.
Yon jou ! marenn lan tap sòti, li kite pou tifi a fè manje, lave veso, fè travay nan kay la.
Pandan Ti-soufri ap ranje kay la, li wè yon panyen ki gen twa (3) bèl zoranj byen mi.
Zoranj yo telman bèl yo fè bouch tifi a kouri dlo. Li t’ap pale nan kè li: depi maten mpa
goute anyen, menm yon grenn sèl mpa mete anba lang mwen, nan twa (3) zoranj sa yo
wè pa wè map manje youn.

Se konsa li te pran youn, li manjel tranch pa tranch. Li sere tout grenn yo nan chevel.
Apre sa, li tounen al fè travay nan kizin nan. Lè li fin fè tout travay li, li chita ap tann
nennen’n li tounen. Kou marenn nan tounen, li wè gen yon zoranj ki manke, se de sèl li
jwenn. Li mare min li sou ti fi a, li dil ki moun ki pran nan zoranj ki te sou tab la ?
Tifi a reponn : se mwen wi, marenn, sou tab la te gen twa (3) zoranj, mwen manje youn
epi mwen kite de ( 2) pou ou. Marenn rale rigwaz, li kòmanse vide kout rigwaz sou ti
malerèz la. Se pa sa selman, li te profite dechaje sou ti tifi a tout move parol li te gen
nan lespril, epi li metel deyò. Li dil lèw jwenn zoranj lan pouw remet mwen wa rantre.

[]

Kè Tifi a tap fann debò, tèlman li te nan tristès. Dlo je li te kont pou lave rad ki sou li a,
tèlman li tap kriye…. Woy ! woy ! kòman mpral fè, mezanmi, mpa gen yon ti moso tè,
mpa pye zoranj, kote mpral jwenn zoranj poum remèt nennenn mwen !
Nan kouri li tap kouri a, li te vin ap pase devan simityè kote manmanl te antere a Tifi a
ouvè de bra li devan tonm kote manmanl ye a. li pran kriye :
Ayy manman ! ou sèl mwen te genyen, ou ale, ou sèl ki konn ki mizè ou te soufri pou ou
te metem sou tè sa a, manman, gade nan ki soufrans mwen ye koulye a, kòman mpral
fè. Ou pa kite lajan pou mwen, ou pa kite tè pou mwen ; mpa gen byen ditou, ditou, pa
kitem peri non. Manaman tanpri souple, fè yon bagay pou mwen paske mpa ka tounen
kay nennenn mwen san zoranj lan.

Tout tan li tap pale a dlo pat sispann koule nan jel, tan ap mache, soley vin kouche li fè
nwa, podyab ! domi pran tifia sou tonm manman an, tifi a tèlman dòmi se tankou li pat
gen okenn pwoblèm, lè li resi leve demen nan maten soley la te gentan byen wo nan syèl
la. Nan voye je li, li gade li wè yon ti pye zoranj kap soti nan tè a, nan tout grenn zoranj
ki te nan cheve tifi a, youn te tonbe epi li tap moute. La pou la, yon bèl ti chante te
moute nan lespri tifi a :
Ti pye zoranj, pouse, pouse, ti pye zoranj !
Ti pye zoranj, pouse, pouse, ti pye zoranj !
Marenn pa manman !
Ti pye zoranj, pouse, pouse, ti pye zoranj.
Menm kote a ti pye zoranj lan te pouse vit kè tifi a bat byen fò, li te kontan, sa ba li fòs
pou li chante pi plis anvan :
Ti pye zoranj fleri, fleri, ti pye zoranj ( 2 fwa)
Marenn pa manman !
Ti pye zoranj, fleri, fleri, ti pye zoranj
Tankou yon kout zèklè, nan yon ti moman, ti pye zoranj lan te kouvri ak anpil bèl flè
santi bon, menm kote a dlo nan je ti fi a te kòmanse chèch. Tifi a te vin gen yon bèl souri
nan vizaj li, sa te bal plis fòs ankò poul chante.
Ti pye zoranj, donnen, donnen, ti pye zoranj ( 2 fwa)
Marenn pa manman
Bèl ti zoranj donnen, donnen, ti pye zoranj !
Se konsa nan yon ti moman yon paket zoranj bèl zoranj parèt piti piti, yo kòmanse vin
gwo. Sa te fè Ti-soufri plezi jistan li pran chante, fwa sa li te bat men, poul chante
Bèl ti zoranj dousi, dousi, bèl ti zoranj (2 fwa)
Marenn pa manman,
Bèl ti zoranj dousi, dousi, bèl ti zoranj !

[]

Se konsa ti pye zoranj lan te kouvri ak anpil bèl zoranj jòn kou safran. Zoranj yo te
tèlman gwo, tèlman bèl yo te gentan pare pou keyi, se te yon sous lajwa ki tap debode
nan kè Ti-soufri lèl wè mèvèy sa a.
kòm pye zoranj lan pat trò gro tifi a pat gen pwoblèm poul te keyi twa ( 3) bèl zoranj :
youn pou manman li youn pou papa li youn pou li menm, apre sa, li keyi twa (2) ankò
pou pote remèt nennenn li. Se te ak kè kontan, li te kouri tounen kay marenn lan, lè li
rive devan pòt kay marenn lan, tifi a tande yon vwa ki di l, ki kote ou te kache, ou te vle
poum al chachew pandan tout nwit lan,
Tifi a reponn li : mwen te ale chache zoranj yo wi marenn.
Marenn lan di : ki bò ou tal volè yo ? ou pagen lajan, ou pagen pye zoranj.

Se ak pawòl sa yo, marenn lan te akeyi tifi a. men Ti-soufri pat pè ankò ; li te reponn tèk
an tèk ak marenn li :
Ti-soufri : se devanm ti pye zoranj mwen an pouse, se devanm, ti pye zoranj mwen an
grandi, epi se devan jem ti pye zoranj mwen an donnen !!
Tifi a te tèlman pale ak asirans, sa te pwovoke madanm lan, li vin move kou kong lanmè,
li vap ! li poze zig li sou tifi a, li rale zoranj yo .
La pou la, madanm nan pat menm gentan pran sant zoranj yo. Apenn li te touche yo, li
tonbe sou vante epi li pat janm leve, tankou manman ak papa Ti-soufri, li te pati tou nan
peyi san chapo.

Aprè lanmo marenn nan Ti-soufri vin gen tout byen yo pou li, kay, tè, ak tout sa marenn
nan te posede. Chak semèn, tifi a al nan mache poul vann yon panyen zoranj ki sot nan
ti pye zoranj lan, li sèl ki konnen sekrèa.
Se pandan mwen tap pase bò ti pye zoranj lan, mwen te wèl, li te banm kèk zoranj pou
mte ka gen fòs poum vin ba ou ti kont sa a.

istwa ti soufri

Articles a la une...

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Lucmanne Delille révoqué, remplacé immédiatement par Rockefeller Vincent

Port-au-Prince, jeudi 09 Juillet 2020. (WWW.ZONE509.COM) - Le tonitruant ministre de la justice, fort en slogans et...

Le secteur protestant prévoit la démission de son représentant au CEP

 Port-au-Prince, jeudi 09 Juillet 2020. (WWW.ZONE509.COM) - La démission du représentant des droits humains au sein du Conseil électoral provisoire, Jean-Simon Saint-Hubert, ouvre...

Les 150 millions de dollars de Taïwan sont maintenant disponibles sans le Parlement

Taiwan a fait le prêt des 150 millions de dollars à l’Etat haïtien à travers la BRH pour financer des infrastructures électriques, a confié...

Le Venezuela est devenu plus pauvre qu’Haïti

Mardi, une étude publiée par 3 des universités les plus prestigieuses du Venezuela: l'Université catholique Andrés Bello, l'Université centrale du Venezuela et l'Université Simón...

Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) appelle à mettre fin à la violence en Haïti

Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) se déclare préoccupé par «l'augmentation de la violence et des actes barbares perpétrés dans les...

More Articles Like This

- Advertisement -