Kreyol La – Anle Anle Net [Video-Lyrics-Kanaval 2018]

0
 

Kanaval 2018 Kreyol la rive ankò
Again and again and again na
Tout moun di again and again and again na

Se pa pou dat li vle travay l ap chèche l pa jwenn
Li pa g on goud l ap brase yo rele l bredjen
E chak lè l vle pase yo vle kase ren l
Poukisa n pa gen on system ki panse pou jèn

Si nou te envesti nan lajenès nou tap anlè anlè nèt
Si nou te ba yo priyorite nou tap anlè anlè nèt
Si jen yo ta jwenn opòtinite nou tap anlè anlè nèt
Anlè anlè nèt

Met Ayiti sou wout chanjman
An n ba yo bourad bourad bourad bourad
Trase ekzanp pou nou gide yo
An n ba yo bourad bourad bourad bourad
Yo gen bon zèl ann ba yo van

Van pran m non si w menen m ale
Se nan syèl ma rive
Rele van rele van rele van
Mabouya rele van
Demele men w demele pye w
Ouvè men w pran elan w

Iya iya iya iya iya
Bat zèl ou pou w vole – Iya iya iya iya
Bat zèl ou pou w vole – plop plop plop
Iya iya iya iya iya
Bat zèl ou pou w vole – Iya iya iya iya
Bat zèl ou pou w vole – plop plop plop

Si w kout si w kout, pran elan vole
Ou met te le pli wo vole
Demele men w demele pye w
Ouvè men w pran elan w

Iya iya iya iya iya
Bat zèl ou pou w vole – Iya iya iya iya
Bat zèl ou pou w vole – plop plop plop
Iya iya iya iya iya
Bat zèl ou pou w vole – Iya iya iya iya
Bat zèl ou pou w vole – plop plop plop

Si w kout si w kout, pran elan vole
Ou met te le pli wo vole

Kreyòl La se lanmè nou pa sere kras
Tout moun konn sa
Pa mande m lagè si w pral mande m gras
Tout moun konn sa
Gen twòp moun sou latè kap goumen pou plas
Nou pral vire tout lè bagay pou n vole kite tè a
Vole kite tè a
Kounya fè m wè
Mayo – anlè
Chemiz – anlè
Kaskèt – anlè
Mouchwa kite y anlè
Nap vire yo anlè pou n vole kite tè a

Vire mayo vire mayo – vole kite tè a
Vire anlè vire anlè – vole kite tè a
Drapo – vire yo
Mouchwa – vire yo
Sèvyèt – vire yo
Vire anlè
Anle anlè nèt
Manman manman manman – Anle anlè nèt
Kreyòl La toujou Anle anlè nèt
Pou w ret anlè fò zèl ou bon – Anle anlè nèt

Kounya fè m wè

Vire mayo vire mayo – vole kite tè a
Vire anlè vire anlè – vole kite tè a
Drapo – vire yo
Mouchwa – vire yo
Sèvyèt – vire yo
Vire anlè
Anle anlè nèt

Bagay pa pou blòdè se pou limena l ye
Limena kounya – gen lanmou pou fo cheve manman
Limena kounya – yo gen lanmou cheve curly
Limena kounya – gen lanmou cheve pann sou do yo manman
Limena kounya – y opa vle wè cheve krepi
Si yo ta di w kouri
Si yo ta di w kanpe
Si yo ba w lòd bese
Si yo mande w vole
Pa vole pa vole – si fo cheve a mal kole
Pa vole pa vole – pou malè rive lòt la pa rive w
Pa vole pa vole – pou ke cheval ki nan tèt ou a pa vole
Si afe w byen tache medam souke cheve nou
De dwèt anlè li valide
Valide – souke cheve yo
Valide – si w byen tache
Valide – Cheve yaki a
Valide – na souke yo
Valide – cheve remi an na souke yo
Valide – sou chanmas nou valide

Pou n pran kouròn nan
Gen moun ki pa vle wè n chita sou twòn
Eseye fè konplo pou gaye wonn nan
Nou ta toujou renmen se menm kolòn nan

Ede m chante
Woyy an nou aprann apresye
Gen jèn ki gen kapasite
Men nou pa vle ba yo pase
Se sak fè yo prale

Channmas souke tchatcha anlè

Kou m fon kòb mal chile
Nan ti peyi sa gen twòp malfektè
Pou m fon kòb m al chile
Kreyòl La se lanmè nou pa sere kras
Tout moun konn sa

Pa mande m lagè si w pral mande m gras
Tout moun konn sa
Gen twòp moun sou latè kap goumen pou plas
Nou pral vire tout lè bagay pou n vole kite tè a
Vole kite tè a
Kounya fè m wè
Mayo – anlè
Chemiz – anlè
Kaskèt – anlè
Mouchwa kite y anlè
Nap vire yo anlè pou n vole kite tè a

Vire mayo vire mayo – vole kite tè a
Vire anlè vire anlè – vole kite tè a
Drapo – vire yo
Mouchwa – vire yo
Sèvyèt – vire yo
Vire anlè
Anle anlè nèt

Bagay pa pou blòdè se pou limena l ye
Limena kounya – gen lanmou pou fo cheve manman
Limena kounya – yo gen lanmou cheve curly
Limena kounya – gen lanmou cheve pann sou do yo manman
Limena kounya – y opa vle wè cheve krepi
Si yo ta di w kouri
Si yo ta di w kanpe
Si yo ba w lòd bese
Si yo mande w vole
Pa vole pa vole – si fo cheve a mal kole
Pa vole pa vole – pou malè rive lòt la pa rive w
Pa vole pa vole – pou ke cheval ki nan tèt ou a pa vole
Si afe w byen tache medam souke cheve nou
De dwèt anlè li valide
Valide – souke cheve yo
Valide – si w byen tache
Valide – Cheve yaki a
Valide – na souke yo
Valide – cheve remi an na souke yo
Valide – sou chanmas nou valide