T-Vice – Limen Brike [Video & Text Kanaval 2018]

0
 

Mèt beton an lage

Kisa pou n fè ankò
Valè bagay nou fè
Gen sa k pa janm dakò
Pèp la wè yo antò
Yo pito fè konplo tan pou yo bat bravo

Sak avè m
Ann ale batay la kòmanse
Tout solda rasanble
Kenbe fè m
Oh non pa lage

Nou subi twòp abi mwen di fòk sa fini
Pa bezwen fache ban mwen sa m merite

Nikiya nikiya nikiya (2x)

Ayiti chaje pwoblèm Ayiti chaje devèn
Siklòn Mathieu – move pa pote n ale
Siklòn Jòj pase – move pa pote n ale
Siklòn Jeanne pase – move pa pote n ale
Men Irma pase – move pa pote n ale

Ki van n bezwen – van libète
Ki van – egalite
Ki van – fratènite
Se sou channmas depi van sa rive
Vire yo vire yo – mayo
Vire yo vire yo – kepi
Vire yo vire yo – chemiz
Vire yo vire yo
Vire yo vire yo (2x)
Toto
Toto pi rèd
(4x)

Wach se wach – nan dada koripsyon
Wash se wach – nan dada lamizè
Wach se wach – nan dada vole
Wach

Ayiti chaje pwoblèm Ayiti chaje devèn
Siklòn Mathieu – move pa pote n ale
Siklòn Jòj pase – move pa pote n ale
Siklòn Jeanne pase – move pa pote n ale
Men Irma pase – move pa pote n ale

Ki van n bezwen – van libète
Ki van – egalite
Ki van – fratènite
Se sou channmas depi van sa rive
Vire yo vire yo – mayo
Vire yo vire yo – kepi
Vire yo vire yo – chemiz
Vire yo vire yo
Vire yo vire yo (2x)
Toto
Toto pi rèd
(4x)

E ou menm ti lepè
Panse m te bliye
Sak te fè aktualite a
Sak te fè pawòl anpil la

Chaje malfèktè kap fè move aksyon
Toujou mache ak brikè w prekosyon pa kapon
Si w nan sitiyasyon ou pa konn sa pou w fè
Ale mande Rambo la baw tout solisyon

Tout fanatik T-Vice (3x)
Rale brikè n
Rale rale brikè nou
Rale pou n boule minòt yo
Nap rale brikè n, n ap boule minòt yo – baw (2x)
Boule yo (4x)
Woy kite l tou limen (4x)

Lè Bondye di wi, lèzòm pa ka di non
Beton an se pou nou, se pou nou, se pou nou
Aksepte l
Rele anmwey (3x)

Men twonbòn original la

Vice2k tonton, chante

Si n vle lòt nasyon respekte n
Fò n ka kòmanse viv nan linite
Chanjman ta dwe priyorite n
Pou gran pwisans yo sispann kritike n

Ede m chante – wo
Ede m rele – ah
Pèp la ap mande – oh
Kot Ayiti prale – ah

Si n vle lòt nasyon respekte n
Fò n ka kòmanse viv nan linite
Chanjman ta dwe priyorite n
Pou gran pwisans yo sispann kritike n

Ansan m ann chante – oh
Pou n fè yo tande n – ah
An nou pran konsyans – oh
Pou Ayiti vanse – ah

Ou tap mande pou bagay
Men bagay (3x)

Devan Roro kap grate li
Li pran poz lap fè cho
Devan Roro kap grate li
Poutan se anba l ki cho
Devan Roro kap grate li
Sa n pral fè avè l
Mennen l nan famasi
Pote pomad (7x)

Mezanmi sa l di la ?
« Nou fèt pou nou met tèt nou ansanm uni nou antan ke frères et sœurs dans le futur pou y opa fè typ de frekantasyon sa avèk nou«

Se pa frekantasyon se frekansite, enbesil

Ayiti chaje pwoblèm Ayiti chaje devèn
Siklòn Mathieu – move pa pote n ale
Siklòn Jòj pase – move pa pote n ale
Siklòn Jeanne pase – move pa pote n ale
Men Irma pase – move pa pote n ale

Ki van n bezwen – van libète
Ki van – egalite
Ki van – fratènite
Se sou channmas depi van sa rive
Vire yo vire yo – mayo
Vire yo vire yo – kepi
Vire yo vire yo – chemiz
Vire yo vire yo
Vire yo vire yo
Toto
Toto pi rèd
(4x)
Wach se wach
Wach se wach
M pral poze w kesyon kite m poze w kesyon
T-Vice avèk Djakout sa w pi pito – T-Vice
Nou pa egare